Home   Kwaliteiten

Kwaliteiten

Tomas is in het dorpje Riel opgegroeid in een Ondernemend gezin waarbij de onderneming aan huis zat en voor een prettige dynamiek zorgde.Als kleine jongen leerde Tomas al snel wat ondernemen inhoudt en hoe belangrijk Netwerken en het principe “Geven loont” is. Dit is het prille inspiratierijke begin geweest van de ondernemer die in november 2014 HR Business Driven heeft gestart. De natuurlijke competenties van Tomas zijn Mens-gericht, Empathisch, Organisatiesensitief, Sociaal en Samenwerken.

Tijdens de stages, vanuit zijn P&O studie aan de Fontys in Tilburg, bleek dat Tomas ondanks zijn goede leerschool in de onderneming van zijn ouders toch de balans zwaarder deed uitslaan naar de P-kant met zijn natuurlijke mensgerichte competenties. De eerste stappen in de carrière van Tomas zijn dan ook bewust in commerciële functies geweest, teneinde de O-kant op een gelijkwaardig hoog niveau te krijgen. Na 4 jaar als intercedent en vestigingsmanager gewerkt te hebben op een uitzendbureau maakte Tomas zich meer dan meester van de O-kant met een sterke focus op Resultaat, een Commerciële Drive, een Bedrijfsmatige Denkwijze en een fijnmazig inzicht in de Bedrijfsprocessen.

Al deze competenties samen maakte dat Tomas in 2008 klaar was voor de start van een HR carrièrepad dat hem als Generalistische HR Adviseur bij grote internationale bedrijven heeft gebracht. Tomas heeft tijdens deze tocht zijn competenties verder ontwikkeld aan de hand van veelal aansprekende resultaten. Competenties als Doorzetten, Overtuigingskracht, diverse Communicatiestijlen hanteren en een Kritische blik stonden aan de basis van de resultaten. Maar ook het “Continue Verbeteren” en een Ontwikkelingsgerichte gedachtegoed kregen vat op zijn inspiratie.

Om zijn totaal aan competenties optimaal in te kunnen zetten heeft het carrierepad van Tomas een nieuwe afslag genomen die HR Business Driven heet.

Ik hoop u tijdens deze tocht te mogen verwelkomen en u middels mijn diensten en kwaliteiten verder te helpen bij uw personele uitdagingen.