Nieuws

Het beste van de oude wijnen in nieuwe LEAN vaten

Geef een drukbezette operationele leidinggevende aan dat hij vanaf nu met zijn team LEAN mag gaan werken. En je ziet al snel deze lijdende leider vertwijfeld denken “Ze zien toch dat wij overlopen van het vele werk en dan krijgen wij er nog een tijdrovend project bij”. Steevast is dan ook de eerste reactie dat er geen tijd is om het vernieuwende LEAN beter te leren kennen. Hoe krijg je deze zich onbegrepen voelende leidinggevende nu overtuigd van de toegevoegde waarde van LEAN? Allereerst is het van cruciaal belang dat de organisatie LEAN niet ziet als een methode om kostenbesparing dan wel een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen te realiseren. […]

‘Leerlingen moeten diploma op maat krijgen, met vwo- en vmbo-vakken’

Op 26 maart trok het volgende artikel mijn bijzondere aandacht. ‘Leerlingen moeten diploma op maat krijgen, met vwo- en vmbo-vakken’ Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten vakken waar ze goed in zijn op vwo-niveau kunnen volgen en andere vakken, die ze lastiger vinden, op havo- of vmbo-niveau. Dat zegt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad (de belangenorganisatie voor middelbare scholen). Kan het bedrijfsleven dit “vooruitstrevende” idee, waarmee het onderwijs een overtuigende stap richting aansluiting met het werkveld zet, waarderen? Vele organisaties hebben samen met HRM jaren geleden al voor een vergelijkbare koers gekozen. Nu maar hopen dat de proefballon die de heer Rosenmöller heeft opgelaten in de traditionele tuin die […]